Yleinen

HAAGA-HELIAn opiskelijajärjestöt laadutonta työharjoittelua vastaan

HAAGA­-HELIA ammattikorkeakoulu sloganinsa mukaisesti avaa ovet työelämään. Uuden ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin myötä ammattikorkeakoulun tulee kiinnittää huomiota opiskelijoiden laadulliseen työllistymiseen. Työnteon tulee olla laadukasta ja opiskelijoista tulee kouluttaa valistuneita työntekijöitä jo opintojen aikana.

1. Työharjoittelun laatua parannettava

Työharjoittelun laatua parannetaan laatimalla jokaisesta työharjoittelusta harjoittelusuunnitelma, jota seurataan työharjoittelun aikana. Harjoittelusuunnitelman pohjalta laaditaan raportti työharjoittelun päätteeksi. Opiskelijalle tulee määrätä ohjaajat sekä ammattikorkeakoulun että yrityksen puolesta, joiden kanssa pidetään suunnitelmaan perustuvia seurantakokouksia työharjoittelun edetessä. Tällä varmistetaan, että työharjoittelun aikana opiskelija suorittaa alaan liittyviä ja osaamista vastaavia tehtäviä ja saa niistä kehittävää palautetta. Ammattikorkeakoulun tulee myös opastaa opiskelijaa työelämän sudenkuopissa, kuten työsopimuksen laatimisessa tai lomakorvausten maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

2. Työstä tulee maksaa palkkaa

Kun opiskelija laaditun suunnitelman mukaisesti suorittaa työtehtäviä, tulee hänelle maksaa tehtyä työtä vastaavaa palkkaa. Valitettavan usealla alalla monet yritykset käyttävät opiskelijoita hyväksi ilmaisen työvoiman toivossa. Palkaton harjoittelu ei sitouta yritystä panostamaan työharjoittelijaan ja lisäksi työharjoittelua suorittava opiskelija joutuu yrityksessä eriarvoiseen asemaan. Palkan maksaminen sitouttaa yritystä panostamaan harjoittelun laatuun ja motivoi työharjoittelijaa tehokkaampaan työskentelyyn työharjoittelun aikana.

Työharjoittelupaikkoja välittävänä tahona HAAGA­HELIA ammattikorkeakoululla on omasta puolestaan todella hyvä mahdollisuus olla parantamassa yritysten suhtautumista työharjoittelua suorittaviin opiskelijoihin. Siksi HAAGA­HELIAn opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunta HELGA vaativat, että ammattikorkeakoulu ensisijaisesti välittää ja suosittelee opiskelijoilleen vain palkkaa maksavien yritysten työharjoittelupaikkoja, sekä valmistaa ja opastaa opiskelijoita työharjoittelupaikan etsimisessä siten, että lähtökohtaisesti kaikki työharjoittelijat saavat opintoihin kuuluvasta työharjoittelusta oikeudenmukaisen korvauksen.

Liite: Alkuperäinen tiedote kaikkine allekirjoittajineen

Lisätietoja:

Skuuppi ry
Jani Savolainen, puheenjohtaja
jani.savolainen[ät]mail.com