Yhteistyö

Yhteistyö liiton kanssa

Suomen Journalistiliitto
Suomen Journalistiliitto on toimittajien ja toimittajaopiskelijoiden ammattiliitto. Liiton tehtävänä on jäsentensä taloudellisen ja ammatillisen aseman sekä työskentely-olosuhteiden parantaminen. Suomen Journalistiliittoon kuuluu noin 15 000 journalistia, jotka työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten viestintäyhtiöiden palveluksessa.

Liittoon voi liittyä myös alan opiskelija. Ensimmäinen vuosi on opiskelijalle ilmainen ja jäsenetuna saat muun muassa pressikortin sekä Journalisti-lehden kotiin. Pressikortilla pääset osallistumaan moniin tapahtumiin ilmaiseksi ja vierailemaan museoissa. Liiton jäsenenä olet myös oikeutettu hakemaan liiton myöntämiä apurahoja, saamaan apua työsuhdeasioissa sekä osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin.

Näkyvin osa Skuupin ja Suomen Journalistiliiton välistä yhteistyötä ovat kahdesti vuodessa järjestettävät opiskelijaillat. Opiskelijailloissa keskustellaan rennossa hengessä alasta ja toimittajien työstä sekä saadaan vinkkejä liiton asiantuntijoilta. Skuupin jäsenet voivat ehdottaa kiinnostavia puheenaiheita. Iltojen puheenaiheina ovat olleet muun muassa omien töiden myyminen, sekä harjoittelun palkkaus. Tarjolla on aina pientä purtavaa ja virvokkeita.

Yhteistyöryhmä – Liiton opiskelijalähettiläät
Suomen Journalistiliitolla on niin sanottu opiskelijalähettiläs jokaisessa journalistiikan ja viestinnän koulutusta tarjoavassa korkeakoulussa:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Svenska social- och kommunalhögskolan
Tampereen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto

Lähettiläät muodostavat yhdessä Journalistiliiton opiskelijayhteistyöryhmän eli OPYTR:n. Lähettiläs toimii linkkinä liiton ja oman oppilaitoksensa välillä. Lähettiläät ovat vuosittain mukana järjestämässä liiton opiskelijaseminaaria. Lähettiläät myös auttavat kehittämään Suomen Jousnalistiliittoa niin, että myös opiskelijajäsenet saisivat liitolta entistä parempaa palvelua.

Yhteistyö Haaga-Heliassa

Puheenjohtajakokoukset
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ainejärjestöjen ja paikallisyhdistysten puheenjohtajisto tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset toimivat linkkinä koko aktiivikentän välillä. Kokouksissa kerrataan kunkin yhdistyksen kuulumisia ja suunnitelmia ja käydään läpi koko aktiivikenttää koskevia asioita. Kokouksissa käydyt asiat tuodaan hallituksen pohdittaviksi.

Tapiskokoukset
Ainejärjestöjen ja paikallisyhdistysten tapahtumavastaavat tapaavat muutaman kerran vuodessaa. Tapahtumavastaavat ovat tärkeä osa Haaga-Helian virkistystoimintaa. Haaga-Heliassa järjestetään monia opiskelijabileitä, approja ja sitsejä vuodessa. Tapiskokousten tarkoituksena on esimerkiksi koordinoida näitä tapahtumia eri viikoille. Suurin tapahtumakokonaisuus on Helgan 8 päivän Wappu, joka nimestään huolimatta kestää kuitenkin 11 päivää. Kaikki Haaga-Helian ainejärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestävät oman vapputapahtumansa.

Helga
Helga on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Helgan tehtävänä on edustaa Haaga-Helian opiskelijoita, neuvoa ja palvella opiskelijoita monin tavoin sekä järjestää tapahtumia koko koululle. Helgan jäsenenä saat myös opiskelijakortin, jolloin käytössäsi ovat kaikki opiskelija-alennukset.

Atkins ry
Atkins ry on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijayhdistys. Tikot opiskelevat Pasilan kampuksella.

HSOY ry
Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun assistenttityön opiskelijoiden oma ainejärjestö. Assistentit eli assit opiskelevat Pasilassa.

Talko ry
Talko ry on Haaga-Helian Pasilan toimipisteen liiketalouden, myynnin ja BBA-opiskelijoiden oma ainejärjestö Pasilassa.

Pore ry
Pore ry on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan kampuksen paikallisyhdistys. Pore toimii restonomiopiskelijoiden vaikutuskanavana.

Hattara ry
Opiskelijayhdistys Hattara ry on Haaga-Helian Malmin kampuksen paikallisyhdistys. Hattara ajaa Malmin tradenomiopiskelijoiden etuja sekä järjestää tapahtumia.

Sture ry
Opiskelijayhdistys Sture ry on Haaga-Helian finanssi- ja talousasiantuntijaopiskelijoiden ainejärjestö. Sture ry muutti Vallilan kampuksen lakkautuksen jälkeen Pasilaan.

HePo ry
HePo ry on Haaga-Helian Porvoon kampuksen paikallisyhdistys. Porvoossa opiskelee tradenomeja ja matkailun restonomeja sekä merkittävä osa Haaga-Helian vaihto-opiskelijoista.

Tahkon talli ry
Tahkon talli on Haaga-Helian Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä toimivien koulutusohjelmien yhteinen opiskelijayhdistys.