Yleinen

Kannanotto: Opiskelijajärjestöt vaativat, että toimittajaopiskelijat saavat työharjoitteluista korvauksen

HAAGA-HELIAn toimittajaopiskelijoiden ainejärjestö Skuuppi ry sekä Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Media ry, Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry sekä  HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA vaativat, että työnantajat maksavat palkkaa opiskelijoiden työharjoitteluista. Opiskelijat eivät ole ilmaistyövoimaa.

Mikäli harjoittelussa oleva toimittajaopiskelija tekee itsenäistä toimittajantyötä ilman jatkuvaa ohjausta, tulee hänelle maksaa työnsä mukaista palkkaa.

On kuitenkin huomattava, että tavanomainen ohjaus ei ole peruste kieltäytyä maksamasta harjoittelijalle asianmukaista korvausta. Ohjaus kuuluu tärkeänä osana kaikkiin työharjoitteluihin, ja siitä sekä harjoittelijan kokemattomuudesta aiheutuva haitta onkin otettu huomioon journalisteja koskevassa työehtosopimuksessa harjoittelijan alennettuna palkkana.

Palkattomuus on perusteltua vain äärimmäisen harvinaislaatuisissa tapauksissa, mitä työnantajien nykyinen työharjoittelijoiden palkkauskäytäntö ei kuitenkaan heijasta.

Työharjoittelun tarkoitus on siirtää osaamista nykyisiltä työntekijöiltä tuleville, ja näin mahdollistaa laadukkaan sekä ammattimaisen journalismin jatkuvuus toimituksissa.

Tästä johtuen emme enää välitä eteenpäin ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista tai muilla tavoin tue tätä epäoikeudenmukaista käytäntöä.

HAAGA-HELIAn toimittajaopiskelijoiden ainejärjestö Skuuppi ry
Jani Savolainen
Hallituksen puheenjohtaja, Skuuppi ry
050 466 7831
jani.savolainen@mail.com

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Media ry
Magdaleena Ignatius
Hallituksen puheenjohtaja, Media ry
041 543 8602
magdaleena.ignatius@helsinki.fi

Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry
Veera Tegelberg
ay-ministeri, Vostok ry
040 822 8925
Veera.Tegelberg@uta.fi

HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA
Igor Parri
Hallituksen puheenjohtaja, HELGA
igor.parri@helga.fi
045 136 8093