Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden opiskelijayhdistys Skuuppi ry
Pasilan toimipisteen kellarikerros K1
(Helgan tilat)
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
Rekisterinumero: 188.980

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Elina Karvinen

elina.karvinen@myy.haaga-helia.fi

+358 50 5554329

3. REKISTERIN NIMI
Skuupin jäsenrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Skuupin jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään luottamustoimijoihin yhteydenpitoon, toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan edustajiston, hallituksen, työryhmäedustajien, paikallistoimijoiden sekä muiden mahdollisten opiskelijaedustajien tiedot.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Postinumero ja toimipaikka
• Opiskelijanumero
• Sähköpostiosoite

6. TIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot säilytetään enintään viisi (5) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.