Toimenkuvat

Puheenjohtaja on Skuuppi ry:n itseoikeutettu pomo, joka kutsuu kokoukset koolle ja toimii niissä puheenjohtajana. PJ on vastuussa koko hallituksen toiminnasta. Puheenjohtaja käy JOOP-kokouksissa, eli koulun johtoryhmän ja opiskelijoiden välisissä tapaamisissa neljästi vuodessa sekä PJ-tapaamisissa yhdessä oikean kätensä, varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja laatii seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä kirjoittaa kuluneesta vuodesta toimintakertomuksen.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan aisapari, joka osallistuu JOOP-kokouksiin, sekä Haaga-Helian yhdistysten PJ-tapaamisiin. Vpj koordinoi yhdessä pj:n kanssa Skuupin toimintaa ja auttaa tarvittaessa muita hallituslaisia.

Tiedottaja infoaa jäseniä Skuupin toiminnasta ja tapahtumista, sekä koulutusohjelman ajankohtaisista asioista. Suurin osa viestinnästä tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Tiedottaja toimii etenkin tapahtumavastaavien apuna suunnitellen tapahtumien viestintää. Kuukausittain tiedottaja laatii uutiskirjeen Skuupin jäsenille.

Edunvaltavastaava huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta, pitää yhteyttä koulun johtoon ja toimii linkkinä koulumme journalistiopiskelijoiden ja Journalistiliiton välillä.

Jäsenvastaava huolehtii jäsenistä, edistää uusien opiskelijoiden osallistumista Skuupin toimintaan, sekä pitää Skuupin puolesta yhteyttä myös urheilujournalismin opiskelijoihin ja YAMK-tutkintoa suorittaviin. Lisäksi jäsenvastaava vastaa jäseneduista.

Rahastonhoitaja hoitaa Skuupin kassavirtoja ja kirjanpitoa. Suurin urakka on jokavuotinen tilinpäätöksen tekeminen.

Tapahtumavastaava on pääasiallisesti vastuussa kaikista Skuupin tapahtumista. Isompien tapahtumien suunnittelussa on mukana koko hallitus. Studiovierailut ovat kokonaan tapisten vastuulla. Tapikset osallistuvat tapaamisiin muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa ja toimivat yhteyshenkilöinä esimerkiksi rastienpitoon liittyvissä asioissa.

Sihteeri huolehtii Skuupin paperitöistä ja arkistoinnista. Vastuualueita ovat muun muassa jäsenrekisteri ja pöytäkirjat. Hallituksen sihteeri toimii yleensä myös kokousten sihteerinä ja pitää pöytäkirjaa.

Yritysyhteistyövastaava hoitaa Skuupin yhteydenpitoa yrityksiin esimerkiksi neuvottelemalla vuosijuhlasponsseista ja yritysvierailuista. Pesti otettiin käyttöön kaudella 2018, ja siinä on vielä paljon kehitettävää. Yristysyhteistyövastaava on hoitanut yhteyksiä esimerkiksi alan työnantajiin.