Toimenkuvat

Puheenjohtaja on Skuuppi ry:n itseoikeutettu pomo, joka kutsuu kokoukset koolle ja toimii niissä puheenjohtajana. PJ on vastuussa koko hallituksen toiminnasta. Puheenjohtaja käy JOOP-kokouksissa, eli koulun johtoryhmän ja opiskelijoiden välisissä tapaamisissa neljästi vuodessa sekä PJ-tapaamisissa yhdessä oikean kätensä, varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja laatii seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä kirjoittaa kuluneesta vuodesta toimintakertomuksen.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan aisapari, joka osallistuu JOOP-kokouksiin, sekä Haaga-Helian yhdistysten PJ-tapaamisiin. Vpj koordinoi yhdessä pj:n kanssa Skuupin toimintaa ja auttaa tarvittaessa muita hallituslaisia.

Tiedottaja infoaa jäseniä Skuupin toiminnasta ja tapahtumista, sekä koulutusohjelman ajankohtaisista asioista. Tiedottaja toimii etenkin tapahtumavastaavien apuna suunnitellen tapahtumien viestintää. Kuukausittain tiedottaja laatii uutiskirjeen Skuupin jäsenille.

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta, pitää yhteyttä koulun johtoon ja toimii linkkinä koulumme journalistiopiskelijoiden ja Journalistiliiton välillä.

Jäsenhankintavastaava vastaa jäseneduista ja jäsenhankinnasta.

Rahastonhoitaja hoitaa Skuupin kassavirtoja ja kirjanpitoa. Suurin urakka on jokavuotinen tilinpäätöksen tekeminen.

Tapahtumavastaava on pääasiallisesti vastuussa kaikista Skuupin tapahtumista. Isompien tapahtumien suunnittelussa on mukana koko hallitus. Studiovierailut ovat kokonaan tapiksien vastuulla. Muutamia kertoja vuodessa tapikset osallistuvat tapaamisiin muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa ja toimivat yhteyshenkilöinä esimerkiksi rastienpitoon liittyvissä asioissa.

Sihteeri huolehtii Skuupin paperitöistä ja arkistoinnista. Vastuualueita ovat muun muassa jäsenrekisteri ja pöytäkirjat. Hallituksen sihteeri toimii yleensä myös kokousten sihteerinä ja pitää pöytäkirjaa.